ข่าวประชาสัมพันธ์

"ศูนย์ติดตามและช่วยเหลือประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมในภาวะอุทกภัย"

11 10 60 2วันที่ 11 ตุลาคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยนายวรพล จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) เป็นประธานเปิด "ศูนย์ติดตามและช่วยเหลือประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมในภาวะอุทกภัย"  เพื่อติดตามข่าวสาร และสถานการณ์น้ำและสิ่งแวดล้อม กรณีเกิดเหตุอุทกภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี ตลอดจนจัดเตรียมแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!