ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำ

090954เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้นของคลองทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการคลองสะอาด ใจเติมใจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2554 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!