ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ จังหวัดสมุทรปราการ

Sayairuk120954สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ จังหวัดสมุทรปราการ ระดับปฏิบัติการ อำเภอบางพลี ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 12 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายอำเภอบางพลีเป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเบญจภาคี 5 กระทรวงหลัก คือ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างครอบครัวอบอุ่น การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการสรรสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยแผนชุมชนภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!