ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

130954สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ให้ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแก่ชุมชน โรงเรียน ผู้ประกอบการ ในเขตเทศบาลตำบลลำลูกกา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!