ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอาคารเขียว

Green Buildingสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) เข้าร่วมการประเมินอาคารส่วนราชการนำร่องตามเกณฑ์อาคารเขียว ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ และบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด จะเข้าตรวจประเมิน ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2554 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมฟังบรรยายโครงการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ (อาคารเขียว) ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (ห้อง 1304) เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!