ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฎิรูปองค์การ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

20 11 60วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ผู้อำนวยการสำนักงานฯ นายวรพล  จันทร์งาม เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและส่วนแผนสิ่งแวดล้อม ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฎิรูปองค์การ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดย นายวิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบาย New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!