ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน กรณีน้ำเสียจากบ่อขยะ ไหลลงบ่อน้ำของประชาชน

21 11 60 1วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดย ส่วนควบคุมสิ่งแวดล้อม และส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน กรณีน้ำเสียจากบ่อขยะ ไหลลงบ่อน้ำของประชาชน ทำให้เกิดปลาตาย และอาการคันเมื่อสัมผัสน้ำ ณ สถานที่กำจัดขยะ เทศบาลตำบลสนั่นรักษ์ ซึ่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ได้เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ เพื่อนำไปทดสอบในห้องแลป และสำรวจสถานที่กำจัดขยะว่ามีการป้องกันน้ำชะจากขยะลงแหล่งน้ำชุมชนหรือไม่ โดยมีเทศบาลตำบลสนั่นรักษ์ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้ด้วย New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!