ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำโครงกาติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน ครั้งที่ 1/2561

21 11 60 2วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ โครงกาติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน ครั้งที่ 1/2561 ในพื้นที่ จ. นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ รวมทั้งสิ้น 12 ตัวอย่าง ซึ่งจะรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!