ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือแนวทางการจัดการน้ำเสียคลองบาฬี

22 11 60วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการน้ำเสียคลองบาฬี  ด้านข้างสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ บริเวณในกระทรวงสาธารณสุข  ณ ห้องประชุมชั้น 5 สถาบันสิรินธรฯ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองนนทบุรีเป็นประธาน New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!