ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

22 11 60 1วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถามศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ โดยเนื้อหาการอบรมจะเป็นเรื่องการคัดแยกขยะ การอนุรักษ์น้ำ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมให้นักเรียนร่วมสนุก New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!