ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 2 โครงการ

22 11 60 3วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน ครั้งที่ 1/2561ในพื้นที่จ. นนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา จำนวน 8 ตัวอย่าง ซึ่งจะรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2560
2. โครงการร้องเรียนกรณีน้ำเสียจากบ่อขยะไหลลงบ่อน้ำของประชาชน ทำให้เกิดปลาตาย และมีอาการคันเมื่อสัมผัสน้ำ ณ สถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลสนั่นรักษ์ จ. ปทุมธานี จำนวน 1 ตัวอย่าง จะรายงานผลการทดสอบภายในวันที่  14 ธันวาคม 2560 New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!