ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน

06 12 60วันที่ 6 ธันวาคม 2560  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดย ผอ.สส., ผอ.อก., ผอ.วค., ผอ.ฝว.และ ผส. เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ฯ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ขรก.ในสังกัดสำนัก ศูนย์ กลุ่ม ส่วนกลาง และ สสภ.1-16 New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!