ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านมาตรวิทยา

06 12 60 1วันที่ 6 ธันวาคม 2560. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม  ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย.และส่วนแผนสิ่งแวดล้อม. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านมาตรวิทยา และแถลงข่าวความร่วมมือด้านมาตรวิทยา ระหว่างกรมควบคุมมลพิษและสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ   โดยมี นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และนางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 กรมควบคุมมลพิษNew

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!