ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 2 โครงการ

14 12 60 2วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1.โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่วิกฤต อ. บางใหญ่ จ. นนทบุรี จำนวน 7 ตัวอย่าง ซึ่งจะรายงานผลการทดสอบในวันที่ 8 มกราคม 2561
2. โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทโรงแรมและอาคารชุด จำนวน 4 ตัวอย่าง ซึ่งจะรายงานผลการทดสอบในวันที่ 8 มกราคม 2561 New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!