ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่วิกฤตจังหวัดนนทบุรี

  • Print

14 12 60 4วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่วิกฤตจังหวัดนนทบุรี โดยเก็บตัวอย่างน้ำในคลองบางใหญ่ คลองอ้อมนนท์ คลองบางกรวย และคลองบางกอกน้อย ในพื้นที่อำเภอบางใหญ่ อำเภอเมือง และอำเภแบางกรวย ทั้งหมด 7 ตัวอย่าง ส่งห้องปฏิบัติการ สสภ.6 ตรวจวิเคราะห์ต่อไป New