ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จ.นนทบุรี

04 01 61วันที่ 5 มกราคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนแผนสิ่งแวดล้อม มีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน เข้าร่วมตรวจสอบพื้นที่โครงการร่วมกับคณะกรรมการ เพื่อเป็นมาตรการและข้อมูลเสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดนนทบุรี ในพื้นที่ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 23 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!