ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 3 โครงการ

วันที่10 01 61 1 10 มกราคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 3 โครงการ ดังนี้
1.โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่วิกฤต จำนวน 7 ตัวอย่าง ซึ่งจะรายงานผลการทดสอบในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
2. โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทอาคารชุด จำนวน 3 ตัวอย่าง ซึ่งจะรายงานผลการทดสอบในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
3. โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐจัดการน้ำเสีย ในพื้นที่ อบต. ลำโพ จำนวน 2 ตัวอย่าง ซึ่งจะรายงานผลการทดสอบในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!