ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ

10 01 61 2วันที่ 10มกราคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6(นนทบุรี)โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ เข้าร่วมตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐจัดการน้ำเสียเพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อบต.ลำโพ จำนวน 4 แห่งและเก็บตัวอย่างน้ำ ส่งห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ตรวจวิเคราะห์ต่อไป New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!