ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่สำรวจระบบประปาหมู่บ้าน

10 01 61 3วันที่ 10 มกราคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรีโดยส่วนทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมลงพื้นที่สำรวจระบบประปาหมู่บ้านโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!