ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล

10 01 61 4วันที่ 10 มกราคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลพรหมบุรี และเทศบาลเมืองบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมอย่างถูกต้องต่อไป New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!