ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมรายการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพบสื่อมวลชน" ครั้งที่ 3/2561

11 01 61 1วันที่ 11 มกราคม 2561  เวลา 10.00 -12.00 น  นายวรพล  จันทร์งาม  ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) มอบหมายนางสมจิตต์  บัวเทศ  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมรายการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพบสื่อมวลชน" ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  ประเด็นแนวทางการใช้มาตรการบังคับทางกฎหมายสิ่งแวดล้อม กรณีเหตุร้องเรียนน้ำเสีย New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!