ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน

11 01 60 2 1วันที่ 11-12 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) นายวรพล จันทร์งาม เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5, 9, 11, 14 และ16 ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ. 1-16 และเจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์ฯ กับส่วนเฝ้าระวังฯ New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!