ข่าวประชาสัมพันธ์

เป็นวิทยากรเรื่องปัญหาน้ำเสีย แนวทางป้องกันและแก้ไขน้ำเสีย

06 02 61 33วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)  โดยส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม  และส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นวิทยากรเรื่องปัญหาน้ำเสีย แนวทางป้องกันและแก้ไขน้ำเสีย  การสร้างเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายเยาวชนเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ รุ่นที่ 2  ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปี 2561  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ตำบลศลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จัดโดยเทศบาลตำบลศาลากลาง New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!