ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (DOC) ครั้งที่ 1/2561

  • Print

08 02 61วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) นายวรพล  จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (DOC) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายสุพจน์  โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม New