ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษครั้งที่ 1 ประเภทที่ดินจัดสรร

  • Print

08 02 61 1วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561  ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ทีม  ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษครั้งที่ 1 ประเภทที่ดินจัดสรร พื้นที่เทศบาลตำบลไทรม้า ตามโครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม  จำนวน 4 แหล่งกำเนิด  ระบบบำบัดน้ำเสีย 4 ระบบ  เป็นระบบเติมอากาศ     เก็บตัวอย่างน่ำทิ้งได้ 1 ตัวอย่าง ส่งเข้าห้องปฏิบัติการ สสภ.6  พร้อมนี้สนับสนุนน้ำหมักจุลินทรีย์ขยายจำนวน 12 ลิตร เพื่อใช้ประโยชน์บ่อเกรอะ เป็นผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม New