ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ "การจัดทำดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

  • Print

09 02 61 1วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) นายวรพล จันทรงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ "การจัดทำดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพฯ โดยนางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม New