ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมตรวจสอบเหตุร้องเรียนน้ำเสียในคลองชลประทาน

12 02 61 1วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ร่วมตรวจสอบเหตุร้องเรียนน้ำเสียในคลองชลประทาน (คลองแม่น้ำน้อย 7) หมู่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา  อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ปรากฎข้อเท็จจริงว่าบริเวณร้องเรียนมีฟาร์มหมูขนาดใหญ่ มีหมูขุนประมาณ 30,000 ตัว เป็นระบบปิด ผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในฟาร์ม เก็บตัวอย่างน้ำในคลองชลประทานจำนวน 3 ตัวอย่าง เข้าห้องปฏิบัติการสสภ.6  สันนิษฐานสภาพน้ำในคลองมีสาหร่ายสีเขียว  มีปริมาณออกซิเจนละลายสูง ตั้งแต่ 12.0 - 17.96 มิลลิกัมต่อลิตร พร้อมนี สนับสนุนน้ำจุลินทรีย์ขยาย จำนวน 12 ลิตร สำหรับระบบฟาร์มเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!