ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมการประชุมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน

12 02 61 2วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. - 17.00 น. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยนายวรพล จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม 201 อาคารกรมควบคุมมลพิษ โดยมีท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์ สิมาฉายา) เป็นประธานการประชุม ซึ่งจัดโดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร กรมอุตุนิยมวิทยา กรมการขนส่ง เป็นต้น โดยที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน และระยะต่อไป ทั้งนี้จะจัดให้มีการแถลงข่าวถึงแนวทางดังกล่าวให้ประชาชนทราบในวันที่ 14 หรือ 15 กุมภาพันธ์ 2561 New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!