ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference

13 02 61 2วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยนายวรพล จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง "การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน"  ซึ่งมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม จากห้องประชุม ชั้น 17 อาคาร ทส. New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!