ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม Green Office

13 02 61 3วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และส่วนอำนวยการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม Green Office ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาจังหวัดนครปฐม New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!