ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ สสภ.6 เข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบสืบค้นและให้บริการข้อมูลแผนที่แนวเขตทรัพยากรที่ดินป่าไม้

Gis160954เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) เข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบสืบค้นและให้บริการข้อมูลแผนที่แนวเขตทรัพยากรที่ดินป่าไม้ เพื่อให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานต่างๆ วันที่ 16 กันยายน 2554 ณ ห้องฝึกอบรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!