ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

21 02 61 2วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 3 แห่ง และที่ดินจัดสรร จำนวน 3 แห่ง  เครือข่ายประชารัฐ  พื้นที่เทศบาลเมืองบางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี  เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งได้ 5 ตัวอย่าง พร้อมนี้ สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 12 ลิตร เพื่อใช้ประโยชน์แหล่งกำเนิด New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!