ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นตรวจสอบที่ตั้งโครงการตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

06 03 61 1วันที่ 6 มีนาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมลงพื้นตรวจสอบที่ตั้งโครงการตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 พื้นที่ ลำลูกกาคลอง 2 ในอำเภอลำลูกกาและพื้นที่ถนนคลองหลวง-เชียงราก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!