ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและหารือมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน

06 03 61 2วันที่ 6 มีนาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานและหารือมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินงานในการจัดการปัญหาฝุ่นละอองที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ณ ห้องประชุม 302 อาคารกรมควบคุมมลพิษ New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!