ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมรับทราบนโยบายและทบทวนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

08 03 61 1วันที่ 8 มีนาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) เจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายและทบทวนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ โดยท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวิจารย์ สิมาฉายา กล่าวรายงาน และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ มอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!