ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การความคุมการผลิต การดูแลรักษา การเก็บตัวอย่าง และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน”

08 03 61 2วันที่ 8 มีนาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยนายวรพล จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การความคุมการผลิต การดูแลรักษา การเก็บตัวอย่าง และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน” ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมโสมชา โรงแรมไชยแสง พาเลส อำเภอเมือง สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เครือข่ายห้องปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา รวม 112 คน New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!