ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการสัมมนาถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

08 03 61 4วันที่ 8 มีนาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการสัมมนาถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ณ โรงเเรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!