ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมโครงการการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

09 03 61 1วันที่ 9 มีนาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนแผนสิ่งแวดล้อม และส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมโครงการการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยตามบริบทความตกลงปารีส ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรม โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกจากสถานประกอบการในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต โดยหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครรังสิต ณ สำนักงานฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!