ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษา-ดูงานผลการดำเนินงานการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำของเครือข่ายทสม.

11 03 61 1วันอาทิตย์ที่ 11มีนาคม 2561 เวลา13.00 น.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 6 (นนทบุรี) นำผอ.ทสจ.อ่างทองและจ.สิงห์บุรีและคณะศึกษา-ดูงานผลการดำเนินงานการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำของเครือข่ายทสม.ดีเด่นระดับประเทศประจำปี 2560ณ ศาลาอเนกประสงค์และ"ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายทสม.ต.คลองขุด อ.เมือง จ สตูลครับ New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!