ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมตรวจประเมินโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน

Clean Technology190954สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าตรวจประเมินโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ในวันที่ 19 กันยายน  2554 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!