ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมตรวจประเมินโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน

  • Print

Clean Technology190954สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าตรวจประเมินโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ในวันที่ 19 กันยายน  2554