ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ำ

19 03 61วันที่ 19-23 มีนาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง และแม่น้ำน้อย   โดยการจัดตั้งเครือข่ายใหม่และติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและเตือนภัยด้านคุณภาพน้ำ ณ จุดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ พื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!