ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมชี้แจงตัวชี้วัด และเป้าหมาย ตามแนวทางการประเมินส่วนราชการ

26 03 61 1วันที่ 26 มีนาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยผู้อำนวยการสำนักงาน นายวรพลจันทร์งาม และส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมชี้แจงตัวชี้วัด และเป้าหมาย ตามแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของจังหวัด (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวิจารย์ สิมาฉายา เป็นประธานพิธีเปิด ณห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ชั้น 2 อาคาร กรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!