ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำทางการเกษตร จ.นนทบุรี

27 04 61 1วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดย ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำทางการเกษตร กรณีมีประชาชนในอำเภอบางบัวทองและไทรน้อย ได้รับความเดือนร้อนจากการที่ผู้ประกอบการบ่อดิน ตั้งอยู่ ม.7 ต.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ทำการปล่อยน้ำจากบ่อดินลงสู่คลองสาธารณะ (คลองตาคล้าย) ซึ่งน้ำดังกล่าว คาดว่ามีค่าความเค็มเกินกว่ามาตรฐานด้านการเกษตร ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย โดยคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวสอบเบื้องต้น โดยมีข้อสรุปดังนี้
1. ขณะตรวจสอบผู้ประกอบการบ่อดินไม่ได้เปิดดำเนินการ และไม่พบการสูบน้ำออกจากบ่อดิน
2. เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 5 (นครปฐม) ได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำจากคลองตาคล้าย ซึ่งเป็นคลองสาธารณะที่อยู่ติดกับพื้นที่ที่มีการขุดบ่อดิน เพื่อนำไปวิเคราะห์ ค่า ความนำไฟฟ้า  ความเค็ม โซเดียม และ เกลือที่ละลายน้ำได้ ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 5 จ.ชัยนาท รวมจำนวน 7 จุด เริ่มต้นจากบริเวณเหนือจุดปล่อยน้ำจากบ่อดิน บริเวณหน้าบ่อดิน และบริเวณท้ายบ่อดิน
3. คณะเจ้าหน้าที่นัดหมายลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวอีกครั้ง และเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณบ่อดิน และ คลองลากค้อน ในวันที่ 3 พ.ค. 61
4 ทั้งนี้ คณะตรวจสอบได้ขอความอนุเคราะห์ สสภ.6 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บตัวอย่างน้ำในบริเวณบ่อดิน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อไป New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!