ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมเป็นกรรมการประเมินการประกวดโครงการชุมชนคลองสวย น้ำใส เทศบาลนครนนทบุรี 2561

27 04 61 2วันที่ 27 เมษายน 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินการประกวดโครงการชุมชนคลองสวย น้ำใส เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 25-27 เมษายน 2561  ซึ่งมีชุมชนในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรีเข้าร่วมการประกวด จำนวน 34 ชุมชน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการ อนุรักษ์  รักษา พัฒนา  และฟื้นฟูแหล่งน้ำในท้องถิ่นของตนเองอย่างต่อเนื่อง New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!