ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

  • Print

27 04 61 4วันที่ 27 เมษายน 2561  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบนทางหลวงหมายเลข 304 (แจ้งวัฒนะ) ณ หอประชุมเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี New