ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจประเมิน โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ประจำปี 2561

27 04 61 5วันที่ 27 เมษายน 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกับพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี และ ทสจ. ปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจประเมินเพื่อให้คำแนะนำ โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ประจำปี 2561 ณ วัดบางหลวง วัดบางเดื่อ และวัดบือทอง ซึ่งเป็นการลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำ และส่งเสริมให้กับวัดที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยใช้เกณฑ์การประเมินจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!