ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตรการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนสิ่งแวดล้อมสำหรับ อปท.

  • Print

27 04 61 6วันที่ 27 เม.ย.61 นายชานนท์  คำทอง ผช.ปกท.ทส. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนสิ่งแวดล้อมสำหรับ อปท. ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี โดย นายวรพล  จันทร์งาม ผอ.สสภ.6 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจาก อปท./ ทสจ./ กอ.รมน.ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และสิงห์บุรี  รวม 80 คน วิทยากรจากกรมควบคุมมลพิษ สสภ6 และนักกฎหมายอิสระ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านคุณภาพอากาศ ได้แก่กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง เขม่าควัน และด้านน้ำเสีย ซึ่งเป็นปัญหามากที่สุดในพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมา New