ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาทดลองบำบัดน้ำเสียชุมชนหมู่บ้านซื่อตรง จ.นนทบุรี

30 04 61 1วันที่ 30 เมษายน 2561  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงสิ่งแวดล้อมและพลังงานของประเทศญี่ปุ่นหารือการนำระบบบำบัดน้ำเสียแบบโปรยกรอง Tricking Filter) มาศึกษาทดลองบำบัดน้ำเสียชุมชนหมู่บ้านซื่อตรง รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!