ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบกรณีผลกระทบน้ำชะขยะไหลออกจากศูนย์กำจัดมูลฝอยจังหวัดนนทบุรี

  • Print
30 04 61 2วันที่ 30 เมษายน 2561  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และผู้ร้องเรียน ตรวจสอบกรณีผลกระทบน้ำชะขยะไหลออกจากศูนย์กำจัดมูลฝอยจังหวัดนนทบุรี  ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย  จ.นนทบุรี  ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง พบว่าโดยรอบบ่อพักน้ำชะขยะมีคันดินธรรมชาติคั่นที่นาผู้ร้องเรียนซึ่งอาจมีน้ำชะขยะซึมออกใต้ดิน  สำหรับระบบบำบัดน้ำชะขยะเป็นระบบ Microfilter Membrane ออกแบบรองรับน้ำเสีย 500 ลบ.ม./วัน แต่ยังมีปัญหาความเค็มและสี New